Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Manlig invånare från Norr- och Österbottens kusttrakter.

Finsk beskrivning

pohjanlahtelainen, Pohjanlahden asukas

Tarkoitti asukkaita Pohjanlahden molemmin puolin.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 202.

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/