Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Knekt från landskapen vid Bottniska viken.

Finsk beskrivning

pohjanlahtelainen sotamies*

Sotamies, joka oli kotoisin Pohjanlahden alueelta.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/