Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hamnpenning eller tullavgift som kronan i Bottenviken krävde av främmande köpmän. Avgiften tillhörde de reformer som Erik av Pommern införde i samband med nyordningen av handeln på Bottniska viken. I skatten från Österbotten omtalades 1542 att bodelegspenningarna utgick för 10 hamnbodar i Kemi, 12 i Ijo och 39 i Uleå.

Finsk beskrivning

kauppamiesvero*

satama- tai tullimaksun tyyppinen maksu, jota perittiin Perämeren alueella vierailta kauppialta

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 29f, 334.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare