Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadga för (viss) bergslag eller (visst) bergverk.

Finsk beskrivning

vuorikirja*

kaivosyhtiötä koskevien säädösten kokoelma; Kaivosyhtiötä tai kaivosta - jopa yksittäistä - koskevien säädösten kokoelma.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/