Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sällskap som grundades 1766 med namnet Svenska Patriotiska Sällskapet till konsters, slöjders och rikets näringars uppmuntran. Sällskapet bytte namn 1772 när dess stadgar stadfästes. I sällskapet verkade ledande personer inom statsförvaltning, vetenskap och näringsliv. De diskuterade möjligheter att stärka landets ekonomi, bland annat åtgärder för att utveckla jordbruksproduktionen, bergsbruket och textilnäringen. Sällskapet utgav 1766–1789 en hushållningsjournal som skulle sprida kunskap åt allmänheten om nya rön. Tidskriften Handlingar utgavs 1770–1782 och Ny journal uti hushållningen 1790–1813.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen isänmaallinen seura

Vuonna 1776 perustettu seura. Seuran vanhempi nimi oli ”Ruotsin isänmaallinen seura taiteiden, käsityön ja valtakunnan elinikeinojen edistämiseksi”, lyhyempi nimi otettiin käyttöön vuonna 1772.

Källor

Inga källor