Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Akademi instiftad 1786 av Gustav III för att uppodla och vårda svenska språket och skapa äreminnen över fäderneslandets stora män. Svenska Akademien består av arton ledamöter som inom sig väljer en ständig sekreterare och för ett halvår i taget en direktör och en kansler. Akademiens årshögtid firas på Gustav II Adolfs födelsedag den 20 december. Dess valspråk är ‘Snille och smak’. Akademien utlyste pristävlingar och utarbetade en ordbok för det svenska språket. Den ålades uppgifter som vid tiden för dess grundande sköttes av Kanslikollegium.

Finsk beskrivning

Ruotsin akatemia

Kustaa III:n vuonna 1786 perustama akatemia, jonka tehtävänä oli kehittää ja hoitaa ruotsin kieltä sekä laatia muistokirjoituksia isänmaan suurmiehille.

Källor

Inga källor