Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gift same på 1500-talet som betalade hela skatten.

Finsk beskrivning

täyslappalainen*

1500-luvulla käytetty nimitys naimisissa olevasta saamelaisesta, joka maksoi täysimääräistä veroa.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 331.

Andra språk

Inga termer på andra språk