Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades i smör.

Finsk beskrivning

taksvärkkivoi*

voina suoritettava maksu

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare