Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades i halm och som ingick i huvudskatten i Tavastland på 1500-talet.

Finsk beskrivning

verokuntamiehenoljet*, neljännemiehen olkiraha

1500-luvulla Hämeessä pääveroon kuulunnut vero, joka maksettiin olkina.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 . https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Andra språk

Inga termer på andra språk