Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Viktsystem för läkemedel, vilket från 1688 måste användas på de svenska apoteken. Medicinalviktsystemet baserades på det senmedeltida Nürnbergs skålpund (libra, lb) = 356,28 g 1 skålpund (libra) = 12 uns (à 29,69 g) 1 uns = 2 lod (à 14,85 g) 1 lod = 4 drakmer (à 3,71 g) 1 drakma = 3 skrupler (à 1,237 g) 1 skrupel = 20 gran (à 61,85 mg) År 1718 infördes den Troyske vikten. I den finska farmakopén 1819 var medicinalvikten något större än i den svenska från 1817. 1 finsk liber vägde 1,437 gram mera än den svenska.

Finsk beskrivning

apteekkipaino; apteekkien myymien lääkeaineiden oma painojärjestelmä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

apoteksvikt
Nürnbergervikt