Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det viktsystem som 1718 skulle läggas till grund för medicinalvikten. Det överensstämde med den franska och nürenbergska medicinalvikten och höll 618 ass på varje uns.

Finsk beskrivning

Troyn paino*; isobritannialaista alkuperää oleva painojärjestelmä

Apteekkipainon pohjaksi vuonna 1718 astettu painojärjestelmä. Se vastasi ranskalaista ja nürnbergiläistä apteekkipainojärjestelmää ja siinä unssi painoi 618 assia.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk