Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom Medicinalstyrelsen sedan 1927. Avdelningschefen var ledamot i Medicinalstyrelsen.

Finsk beskrivning

sairaalaosasto

Lääkintöhallituksen osasto vuodesta 1927 lähtien. Osastonjohtaja oli Lääkintöhallituksen jäsen.

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 1291/1987.

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk