Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidskrift som grundats 1892 och som 1901 övertogs av Farmaceutiska föreningen.

Finsk beskrivning

Farmaseuttinen aikakauslehti

Vuonna 1892 perustettu aikakauslehti, joka siirtyi vuonna 1901 Farmaseuttisen yhdistyksen omistukseen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk