Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kapten som var befälhavare över ett fyrverkskompani.

Finsk beskrivning

räjähdekomppanian kapteeni

Kapteeni, joka johti räjähdevalmistajien komppaniaa.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 117.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

feuerwerckscapitain
fyrvärkarkapten