Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Truppenhet vid artilleriregemente vid svenska flottan och armén som bestod av fyrverkare. Fyrverkarna sammanfördes på 1700-talet i fyrverkarkompanier, vilka upplöstes 1779, då fyrverkarna uppdelades på artillerikompanierna.

Finsk beskrivning

räjähdekomppania*

Räjähteiden ja ammusten valmistajista koostunut komppania Ruotsin laivastossa ja armeijassa. Räjähdekomppaniat muodostettiin 1700-luvulla, mutta ne lakkautettiin vuonna 1779, kun räjähde- ja ammusvalmistajat sijoitettiin tykistökomppanioiden henkilökuntaan.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 23.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

feuerverkskompani
fyrverkarekompani
styckekompani