Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åklagarämbete under prokuratorn grundat vid Ekonomiedepartementet 1811 för att bevaka kronans rätt i huvudsakligen ekonomiska mål, särskilt (skatte)balansmål. Kontoret indrogs 1857, i praktiken först när den sista innehavaren avgick 1863. Uppgifterna fördelades därefter på departementets andra kontor och revisionsrätten.

Finsk beskrivning

kamariviskaalinkonttori

Prokuraattorin alainen syyttäjänvirasto, joka perustettiin talousosastolle vuonna 1811 valvomaan kruunun oikeuksia taloudellisissa oikeusasioissa, eirtyisesti verotaseisiin liittyvissä asioissa.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 106.

Andra språk

Dåtida finska kamariviskaalinkonttori