Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en samling processrättsliga regler under medeltiden som ingick i de svenska landskapslagarna, den första i Östgötalagen cirka 1280.

Finsk beskrivning

tutkintakaari*

prosessioikeuden kokoelma ruotsalaisissa maakuntalaeissa keskiajalla

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 59.

Andra språk

Inga termer på andra språk