Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell svenskspråkig benämning på Finska kyrkans inremissionssällskaps läroanstalt Kasvattajaopisto, som gav utbildning inom barnvården och barnskyddet. Grundades i Sortavala 1918.

Finsk beskrivning

Kasvattajaopisto

Suomen Kirkon Sisälähetysseuran ylläpitämä oppilaitos, joka vastasi lastenkotien johtajattarien ja muiden lastensuojelutyöntekijöiden kouluttamisesta. Perustettiin Sortavalaan 1918.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Kasvattajaopisto