Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning för Karl XII:s domsrätt.

Finsk beskrivning

Oikeusvaltaistuin*

Nimitys, jota käytettiin Kaarle XII:n tuomiooikeudesta.

Källor

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 201.

Andra språk

Inga termer på andra språk