Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Intresseorganisation som grundades 1912 för städer och köpingar. År 1917 blev verksamheten officiell och organisationen bytte namn till Finlands stadsförbund.

Finsk beskrivning

Kunnallinen Keskustoimisto

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare