Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för psykiatern vid fångvårdsväsendet från och med 1935. Fängelsepsykiatern utnämndes av statsrådet på ansökan. Hans uppgift var att leda och övervaka mentalsjukhuset för fångar och att utveckla krispsykiatrin vid fängelserna.

Finsk beskrivning

vankilapsykiatri

Vuodesta 1935 lähtien käytössä ollut vankeinhoitolaitoksessa toimivan psykiatrin virkanimike. Vankilapsykiatrin nimitti virkaansa valtioneuvosto hakemusten perusteella. Vankilapsykiatrin tehtävänä oli johtaa ja valvoa vankimielisairaaloita sekä kehittää vankiloissa käytettyjä kriisipsykiatrian menetelmiä.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1935: nr 61: 170 .

Andra språk

Dåtida finska vankilapsykiatri