Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En kronan innestående fordring för ur kronomagasinet lånat spannmål som skulle återbetalas med spannmål. Fördröjd återbetalning var belagd med samma böter som försummad uppbördsstämma. Lånspannmålsrest uppbars efter 1814 utan arvode av kronofogdarna.

Finsk beskrivning

lainaviljarästi*, kruunulta lainaksi saadun viljan takaisinmaksuvelvollisuus

Kruunulta lainaksi saadun viljan maksaminen takaisin viljana. Viivästynyt takaisinmaksu johti sakkoihin, jotka olivat suurudeltaan samaa luokkaa kuin verorästeistä koituvat sakot.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 901.

Andra språk

Inga termer på andra språk