Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fordringsbevis, utfärdat av en bank. Banksedeln var ställd på innehavaren och lydde på en viss summa, vilken banken var skyldig att genast utbetala vid anfordran.

Finsk beskrivning

pankkiseteli

Setelipankin liikkeelle laskema seteli, johon oli kirjattu tietty summa, jonka pankki oli velvollinen heti vaadittaessa maksamaan.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska pankkiseteli