Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Följebrev.

Finsk beskrivning

saattokirje

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 397.

Andra språk

Inga termer på andra språk