Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av ett skriftligt dokument, särskilt protokoll, som upptecknas för visst syfte och undertecknas av vederbörande, dock så att utelämnad text anges med särskilt tecken.

Finsk beskrivning

ote

Ote asiakirjasta tai pöytäkirjasta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska ote