Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ståndslantdagen i Finland 1809–1906, vilken hänvisade till de fyra stånden (adel, präster, borgare och bönder) som en politisk enhet vid lantdag.

Finsk beskrivning

Suomen säädyt, säätyvaltiopäivät

Suomen säätyvaltiopäivistä käytetty nimitys vuosina 1809–1906.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Suomen säädyt

Tid