Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1922 publicerad periodisk föreskriftsamling med rikets överenskommelser (konventioner) med andra stater. Den hette 1920–1932 ”Finlands överenskommelser med främmande makter” och 1933–1980 ”Författningssamlingens fördragsserie”. Sedan 1981 heter den ”Finlands författningssamlings fördragsserie”.

Finsk beskrivning

Suomen säädöskokoelman sopimussarja

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab .

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 17–18. http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf

Andra språk

Dåtida finska Sopimussarja, Suomen säädöskokoelman sopimussarja, SopS

Synonymer

Finlands författningssamlings fördragsserie
Finlands överenskommelser med främmande makter
FördrS.
Författningssamlingens fördragsserie

Se vidare