Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som idkar eller driver handel, köpman, senare även allmän yrkesbeteckning, särskilt om minuthandlare.

Finsk beskrivning

kauppias, vähittäiskauppias

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

handelsman