Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stjäla.

Finsk beskrivning

anastaa

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk