Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättegång utan muntlig förhandling, infördes ursprungligen 1778 i faderskapsmål (oäkta barn).

Finsk beskrivning

kirjallinen menettely

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kirjallinen menettely

Tid