Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om den åtgärd då staten lagligen kunde konfiskera gods, huvudsakligen brottslings. Sådan egendom som för begången missgärnings skull hade förverkats till kronan. Dylikt gods såldes då för kronans räkning, undantaget frälsegods som enligt adelsprivilegierna 1723 skulle tillfalla en släkting.

Finsk beskrivning

menetetty tavara

Toimenpide, jossa valtio saa laillisesti lunastaa haltuunsa tavaran, pääasiassa tavaran, joka rikoksen takia menettiin valtiolle. Se myytiin kruunun laskuun, lukuun ottamatta rälssiltä saatua tavaraa, jonka vuoden 1723 aatelisetuoikeuksien nojalla tuli siirtyä sukulaisen omistukseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 624, 629.

Dahlgren, F. A. (red.) , Lagförslag i Carl den niondes tid , 1 , Stockholm: 1864 .

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 305.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Franska caduqueur
Dåtida finska menetetty tavara, syypääksituomittu joka menetti omaisuutensa kruunulle

Synonymer

caducuer
caduquer