Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extra ordinärt rättsmedel som en part kan anlita för att få en ny tidsfrist (förfallotid) för överklagande av domstolsbeslut, i lag- och processpråk vanligen kallat resning. Förutsättningen är att den tidigare tidsfristen försummats av orsaker som inte berodde på parten själv. Rättsmedlet stadgades tidigast i 1734 års lag.

Finsk beskrivning

laiminlyödyn määräajan palauttaminen

uuden määräajan asettaminen; Jos määräajan laiminlyöminen tapahtui itsestä riippumattomista syistä, voitiin asettaa uusi määräaika.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 732 (försutten).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 33: 1138–1139. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 98 .

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 333. http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB XXXI: § 2.

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 152.

Andra språk

Dåtida finska menetetyn määräajan palauttaminen; antaa menetetty asiaaika takaisin
Engelska restoration of lapsed time

Synonymer

återbrytande p.g.a. försutten laga tid