Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bok för lärares anmärkningar om vilka lektioner eleven försummat samt övriga förseelser. Varje elev hade en anmärkningsbok som företeddes läraren.

Finsk beskrivning

muistutuskirja

Kirja, johon opettaja merkitsi koulussa oppilaan poissaolot ja muut laiminlyönnit. Jokaisella oppilaalla oli mukanaan muistutuskirja ja hänen tuli esittää se opettajalleen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1: 1066. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/