Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den andel en reviderande tjänsteman (revisor) har rätt att få ut som sportel för av honom i tjänsten uppdagat fel i räkenskaperna vilket ökar medlen i statens eller annan allmän kassa. Summan erlades vanligen i procent av det influtna beloppet och ur allmänna medel. Om anmärkningen varit föranledd av grövre försummelse eller vanvård, måste den felande betala både själva anmärkningsbeloppet och procenten.

Finsk beskrivning

oikaisuprosentti

Osuus, johon tarkastava virkamies (reviisori) oli oikeutettu palkanlisänä tarkastuksen yhteydessä havaituista tilinpitovirheistä, kun näiden korjaus johti valtion tulojen lisääntymiseen. Osuus laskettiin prosenteissa saadusta lisätuotosta tai julkisista varoista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 923.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1: 1066. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska oikaisuprosentti

Synonymer

observationsprocent