Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningar som tjänsteman befunnits skyldig att återbetala efter (reviderande myndighets) anmärkning av offentlig räkenskapsföring. Anmärkningsmedlen tillföll staten.

Finsk beskrivning

oikaisumaksut

Maksut, jotka virkamiehet oli havaittu velvollisiksi suorittamaan tarkastavan viranomaisen tehtyä huomautuksen julkisten tilien hoidosta. Maksettiin valtiolle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 642.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska oikaisurahat