Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Återförande (av ett mynt) till det verkliga värdet, statlig åtgärd varigenom det nominella värdet av kreditmynt (sedlar eller underhaltiga metallmynt) som fallit i värde i förhållande till huvudmyntet regleras (enligt viss lägre kurs). Kreditmynten inlöses då till ett betydligt lägre värde än det nominella värdet.

Finsk beskrivning

realisaatio, rahan arvon palauttaminen

Rahan todellisen arvon palauttaminen, jossa valtio tarkistaa käytössä olevan ja arvoltaan laskeneen rahayksikön arvon sen todellista arvoa vastaavaksi. Tällöin sen arvoksi vakiintuu yleensä sen nimellistä arvoa alempi arvo.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 20.

Andra språk

Dåtida finska realisaatio

Tid

1700-tal
1800-tal

1776
1803