Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mynt i koppar, som hastigt föll i värde. Myntet knöts 1633 till silverdalerns värde, då 1 daler silver motsvarade 2 daler i koppar, vilket justerades flera gånger. Den 7 oktober 1766 nedsattes kopparmyntets värde för sista gången till 3 per 1 daler silver, ett värde som var i bruk till 1776, då räkningen i riksdaler, skillingar och rundstycken infördes.

Finsk beskrivning

kuparitaalari

Kuparikolikko, jonka arvo laski nopeasti. Kolikkoa painettiin 1633 hopeataalarin arvon perusteella, yhden hopeataalarin vastatessa kahta kuparitaalaria. Arvoa mutettiin monta kertaa, viimeisen kerran 1766, jolloin arvo oli pudonnut jo kolmeen kuparitaalariin yhtä hopeaista kohti.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 5: 1162. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 60.

Andra språk

Dåtida finska kuparitaaleri

Synonymer

koppardaler