Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningsubstitut i koppar som utgavs av Riksgäldskontoret 1797–1802.

Finsk beskrivning

kuparirahapoletti*

Kuparinen rahankorvike, jota valtiovelkakonttori painatti vuosina 1797–1802.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 95.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kopparpolett
kopparskiljemyntspollett