Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman upptagen på bergslagens stat för att att uppbära (indriva) kopparavrad och kopparränta. Benämningen kopparskrivare förekom redan på 1500-talet (uppgifterna är dock osäkra).

Finsk beskrivning

kuparikirjuri*; kupariveron kantaja

Kaivosalueiden virkakuntaan kuulunut virkamies, jonka tehtävänä oli periä kupariveroa. Virkanimike esiintyy jo 1500-luvulta lähtien.

Källor

Inga källor