Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gärd av kyrkklockor som 1530 och 1531 skulle uttas för att betala skulden till Lybeck. På ett rådsmöte i Uppsala 1530 beslutades att en klocka skulle uttas av varje kyrka, kapell och kloster i rikets städer. Gärden var otillräcklig och realisationen drog ut på tiden. På ett rådsmöte i januari 1531 beslutades att klockskatten också skulle utkrävas av landsförsamlingarna i allmänhet. Förutom årets kyrkotionde (med undantag av vad som behövdes till vax och vin) och landgillet av kyrkohemmanen skulle varje socken lämna sin största klocka eller lösa den med annan koppar eller med penningar. Om socknen endast ägde en klocka skulle den avlägga halv lösen. Skatten föranledde uppror och oroligheter.

Finsk beskrivning

kellovero

Kirkonkelloina kerätty vero, jota perittiin vuosina 1530 ja 1531, jotta voitaisiin maksaa takaisin Lyypekiltä saatu velka. Uppsalassa vuonna 1530 tehdyn päätöksen mukaisesti verona tuli periä yksi kirkonkello valtakunnan jokaiselta kirkolta, kappelilta ja luostarilta. Vero johtiin levottomuuksiin ja vastarintaan.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 50 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IV: 682. http://runeberg.org/tieto/