Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som av kyrkorådet hade förordnats att sköta klockarbefattningen i en församling där befattningen som klockare var kombinerad med prästämbetet. Han skötte således klockarens uppgifter i stället för ”klockarprästen”. Också skolor kunde använda substitut för klockarbefattningen.

Finsk beskrivning

lukkarin sijainen

Henkilö, jonka kirkkovaltuusto oli asettanut huolehtimaan kellojen soitosta seurakunnissa, joissa lukkarin toimi oli yhdistetty papin virkaan.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska lukkarin sijainen