Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral beteckning för klockarboställe som hade blivit anlagt före reformationen och som omfattades av de skattefriheter som tillkom det gamla andliga frälset, efter 1726 de gamla kaplansbolen. Beteckningen blev betydelsefull efter 1762, när nya klockarboställen fick inrättas på kronans utmarker i samband med storskiftet.

Finsk beskrivning

vanha lukkarinpöytä*, verovapaa lukkarin virka-asunto

lukkarin virka-asunto/virkatila ajalta ennen reformaatiota, jolloin sille kuuluivat vanhat hengellisen rälssin verovapaudet

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , V (1863): II: § 45: 103–104.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

gammalt klockarbol
gammalt klockarboställe
gammalt klockarebord
gammalt klockarhemman