Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet för skattläggning av jord. I Finland förmodligen antalet hemman (hemmantal) i början av 1600-talet. Termen användes också i Sverige och avsåg där 1580–1630 antalet bönder som alla betalade lika stor årlig grundskatt till kronan, oberoende av hemmanets kamerala storlek. I jordeboken var gammalt mantal beräkningsgrunden för hemmans- och mantalsräntan samt vissa extraordinarie gärder som ett hemman (oavkortat och oberoende av ändringar i hemmanets bärförmåga) skulle erlägga.

Finsk beskrivning

vanha manttaali

Suomessa oletettavasti tilojen määrä (hemmantal) 1600-luvun alussa. Maakirjassa vanha manttaali oli laskentaperuste tila- ja manttaaliverolle sekä tietyille ylimäääräisille veroille, jotka tilan tuli suorittaa lyhentämättöminä ja riippumatta tilan kantokyvystä.

Källor

Inga källor