Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral beteckning för de klockarboställen som församlingarna efter 1762 och i samband med storskiftet fick anlägga på kronans utmark. Boställena beviljades bara en del av de gamla klockarbordens skattefriheter.

Finsk beskrivning

uusi lukkarinpöytä*, verollinen lukkarin virka-asunto

reformaation jälkeen perustettu, osittain verollinen lukkarin virkatila

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , V (1863): II: § 46–52: 104–106.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

nytt klockarbol
nytt klockarboställe
nytt klockarebord
nytt klockarhemman