Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av tjänstemän begångna försummelsebrott. Motsats: ämbetsbrott, tjänstebrott.

Finsk beskrivning

laiminlyöntirikokset*

virassa tehdyt laiminlyönnit ja virheet

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 72.

Andra språk

Inga termer på andra språk