Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av tjänstemän begångna ämbetsbrott, tjänstebrott. Motsats: tjänsteförsummelse.

Finsk beskrivning

virkarikokset

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 72.

Andra språk

Dåtida finska toimirikokset