Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dom som avkunnats när den dömde inte har varit närvarande under rättegångsprocessen.

Finsk beskrivning

yksipuolinen tuomio

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 111.

Andra språk

Inga termer på andra språk