Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försändelse bestående av trycksaker eller massbrev, som skickades öppet i en viss typ av kuvert.

Finsk beskrivning

ristiside

painotuotteita tai asiakirjoja sisältävä postilähetys

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 120.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk