Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En banks åtagande att hålla en viss lånesumma i beredskap för en presumptiv låntagare.

Finsk beskrivning

kreditiivi, luottokirje, maksuvaltuutus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk