Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förbrytelse mot polisordningen eller ordningsreglerna för en stad.

Finsk beskrivning

poliisirikkomus

rikkomus kaupungin järjestyssääntöjä tai poliisijärjestystä vastaan

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270.

Andra språk

Inga termer på andra språk